Αντηχείο μαντολίνου κατασκευασμένο από 42 φέτες σκαφτές φέτες παλλίσανδρου Βραζιλίας και το αντίστοιχο καλούπι του.Το αντηχείο αυτό αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο μαντολίνο style 6 της Martin, όπως αυτό δημοσιεύεται στο βιβλίο των Washburn and Johnston