Το καλούπι από διαφορετικές γωνίες. Οι νομείς, η καρίνα και η βάση θα αναδειχθούν με προσεκτική σάρωση των δύο φωτογραφιών από τον κέρσορα.
Τα ίχνη πάνω στους νομείς υποδεικνύουν τις θέσεις των φετών.Το αντηχείο έχει τελειώσει, (τα ίχνη πάρθηκαν στην διαρκεια της κατασκευής), για τον λόγο αυτό λείπουν οι τάκοι.