Το όργανο αυτό φυλάσσεται στo Ιστορικό μουσείο, Αθήνα.