Τοιχογραφία: Κιβωτός μεταφερόμενη εις Ιερουσαλήμ (λεπτομέρεια),16ος αιώνας.Μονή Σταυρονικήτα, Καθολικόν, Άγιο Όρος.