Αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα

Τα όργανα που απεικονίζονται είναι έργα του Έλληνα καλλιτέχνη Πολύζου Γιώργου. Η κατασκευή τους βασίστηκε σε συστηματική μελέτη αρχαίων (απεικονίσεις σε αγγεία και γλυπτά, μελέτες και αναφορές ) αλλά και σύγχρονων πηγών και αποτελεί την πιο σοβαρή δουλειά αυτού του είδους.