Ένα κομμάτι φλαμούρι, κομμένο ώστε να ακολουθεί την βάση του καλουπιού, βιδώνεται πάνω της. Στην συνέχεια διαμορφώνεται ώστε να αποτελέσει φυσική συνέχεια του καλουπιού.
Με τον ίδιο τρόπο, ένα κομμάτι από το ίδιο υλικό προσαρμόζεται στην ειδική εσοχή του πίσω νομέα και διαμορφώνεται ώστε να"καλύψει" ακριβώς το κενό που δημιουργήθηκε. Αφού τελειώσει η διαμόφωση των τάκων, όλοι οι νομείς και η καρίνα του καλουπιού καλύπτονται με διάφανη κολλητική ταινία (λείπει φωτογραφία) ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα φαινόμενα.
Σημείωση: Με το καλούπι αυτό έχουν κατασκευαστεί αρκετά αντηχεία. Στην διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα αυτή ο πίσω ενιαίος νομέας έχει αντικατασταθεί από τρείς για λόγους ορθώτερης και ευκολώτερης απόδοσης της μορφής του καλουπιού.